het proces

Wij kunnen jullie films produceren van het eerste contact tot de finale versie. Hier vind je de verschillende mogelijke stappen van het productieproces.
Niet alle opdrachten doorlopen al deze stappen.
Soms hermonteren we een bestaande film, of verzorgen we enkel het camerawerk. We passen onze werkwijze aan aan de behoeften van de klanten.

eerste contact

Tijdens de eerste ontmoeting stellen we een pak vragen, want we willen weten wat de opdrachtgever wil. Jullie ideeën vormen ons beginpunt. Om een sterk verhaal te vertellen is het essentieel het onderwerp te begrijpen en aan te voelen.
Dit is een aangenaam moment vol ideeën en creativiteit.

Wat is onderwerp van de film?
Wie is het doelpubliek?
Wie, waar en wat kunnen we?
Hoelang words de film?
Waar wordt hij vertoont?
Wie contacteren we om de draaidag voor te bereiden?
Maken we gebruikt van acteurs?
Is een make-up kunstenaar nodig?
Wanneer plannen we de eerste en de afgewerkte versies van de films?

Deze vragen lijken evident, maar zijn essentieel.

Een duidelijke omschrijving van het doelpubliek en de boodschap die men wil communiceren bepalen voor een groot deel de stijl en de inhoud van de film.

pre-productie

Tijdens de preproductie bereiden we de opnames voor. De inhoud wordt opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever. Eventueel kunnen we hier een vooronderzoek voor uitvoeren. Soms volstaat het contact op te nemen met de belangrijkste spelers en samen met hen na te denken over de inhoud van de film. Het is ook mogelijk om reperages te verrichten voor het beeldmateriaal.

. desktop studie
. organisatie van focus groepen
. contacten met specialisten
. online enquêtes
. reperages.

. we contacteren de verantwoordelijken voor het opstellen van een planning en alle te interviewen personen
. in functie van de complexiteit van de film stellen we een scenario, draaiboek of planning op die besproken wordt met de opdrachtgever
. na goedkeuring starten we met de opnames.

productie

Tijdens deze fase spelen de camera en de regisseur de hoofdrol.

. voor we ons naar de locatie begeven wordt het materiaal zorgvuldig nagekeken
. de opnames gebeuren met een cameraman en en regisseur
. tijdens de opnames wordt er voor gezorgd dat alle nodige toelatingen in orde zijn
. na de opnames worden de locaties achtergelaten in de staat waarin ze zich voor ons bezoek bevonden.

. indien mogelijk vragen we aan de te interviewen personen hun bril af te zetten
. de camera houdt niet van felle kleuren en geometrische figuren
. het belangrijkste, maar ook het moeilijkste, is de camera te vergeten !

post-productie

Tijdens deze fase gaan we over tot het digitaal bewerken van het beeldmateriaal en het geluid. Dit gebeurt in een aantal stappen.

We bekijken alle opnames en maken een keuze uit de beste beelden.

Hier komt het verhaal van de film tot stand. Vaak gaat het om keuzes die moeten gemaakt worden en om de subtiele wisselwerking tussen woord en beeld.
Het eindresultaat is een vloeiende film die natuurlijk aanvoelt.
Een goede montage is vaak een montage die men niet opmerkt.

De kleuren van elk beeld worden behandeld opdat we het potentieel van het materiaal optimaal benutten.

De geluidsmontage gebeurt in twee stappen : de mixage en het toevoegen van muziek.

Er kunnen verschillende grafische animaties worden gebruikt in een film. Enkele voorbeelden zijn:
. een geanimeerde introductie
. animaties van de namen van de personen
. animaties van cijfers, grafieken, transities,…
. een eindgeneriek met de namen van de deelnemers, logo’s, bedankingen, …

levering

Dit gedeelte maakt deel uit van de postproductie, maar gezien het belang ervan voor onze klanten gaan we er hier dieper op in.

Zo vlug de eerste versie is afgewerkt zetten we deze op een micro-site waar de film kan worden bekeken door de klant en eventueel door andere belanghebbenden. De commentaren worden verzameld en de film wordt aangepast.

Na de laatste correcties wordt de finale versie op de micro-site gezet, waar deze dan kan worden gedownload (klik hier voor meer informatie). We bezorgen onze klanten ook een USB met de gewenste versies.
Het formaat waarin de film geleverd wordt hangt af van de manier waarop de film zal worden vertoond. Wordt de film op groot scherm geprojecteerd, of zal deze vooral worden bekeken op computerschermen of op GSM’s? Er is een optimaal formaat voor elk specifiek gebruik.

Kies een plaats
Concrete Dreams
Krogstraat 90, 1860, Meise, Belgium

De GPS heeft het vaak moeilijk om ons te vinden, we weten niet waarom. Daarom raden wij aan om de GPS in te stellen op Krogstraat 1 en daarna door te rijden naar nummer 90. Als men krogstraat 90 ingeeft, dan komt men via een omweg uit in het midden van de velden.

Close
Stacks Image p5038_n57

adres

Concrete Dreams
Krogstraat 90
1860 Meise / België

telefoon

+32 (0)485 135 290
+32 (0)488 813 113
+32 (0)2 270 16 25

Close

©2017 Concrete Dreams